Intervjuud

Tantsu õppimine - TULLES, OLLES JA MINNES

Vita hoone

Viljandi kultuuriakadeemia tudeng Kärt Koppel vestles meie Tallinna ülikooli BFMi tantsukunsti lektori ja õppekavade kuraatori Oksana Trallaga.

Tralla alustas TLÜs õpetamist kohe pärast ülikooli lõppu 2002. aastal. Vahele jäi kuueaastane paus, kuid 2018. aastast sai temast uue õppekava kuraator. Õppekava loomisel lähtus ta teiste kõrval mõttest, et pärimuslikku pärandit ja kaasaegset tantsu omavahel põimides saab uute põnevate sisuliste ja vormiliste tulemusteni jõuda. Eesti muusikas on sarnane lähenemine omanäolisi ja edukaid vilju kandnud, loojad võtavad inspiratsiooni küll pärimusest, kuid sellest tulenev looming on siiski originaalne ja kaasaegne. Ka rahvusvahelisel tantsumaastikul on noori tegijaid, kes vaatavad tagasi pärimuse suunas ning võtavad sealt kaasa just tänases päevas kõnetavad küsimused ja ideed. Neid kehastades, otsitakse nii kokkupuute- kui kontrapunkte ja võimalike sümbiootilisi loomingulisi väljundeid, mis ei mõjuks kunstliku aretuse ega ärakasutamisena, vaid oleksid siirad ja isiklikud lood.

Luues võiks lähtuda eelkõige enda kontseptsioonist, huvist ja kogemusest ning mineviku ja tuleviku vaheliste seoste mõtestamise vajadusest, olles ise nende ühendavaks lüliks – meediumiks. Oleme ju kõik kindlate ja ainulaadsete mustrite kandjad, mida on põnev jälgida. Pärimus on aga vaid väike osa tervikmustrist ning kindlasti ei soovi sellega kunstniku vabadust kuidagi piirata. Tegemist on vaid võimaliku lisafiltri loomisega.

Teine suund, mille poole Tallinnas liigutakse, on koostöö filmi ja audiovisuaalse meediaga. Kuna ollakse BFM-i osa, siis koostöö audiovisuaalsete õppekavadega pakub tudengitele palju huvi ja väljakutseid. Otsitakse aina uusi vorme ja võimalusi koreograafia ja loovtehnoloogiate integreerimiseks ja uurimiseks. Ka Viljandis on viimastel aastatel mitmed tööd video- ja filmiformaadis avaldunud, osaliselt on selle taga kindlasti ka viirusest tulenev asjade areng.

Pikemalt saad lugeda Tantsuliidu kuukirjast