Noored kasutavad inglise keelset slängi?

Aine “Vene keel Eestis ja ELU II” raames uurisid tudengid noortepärast vene keelt. Kas vene rahvusest noorte seas levib vaid inglise keelne släng?

Tekst

Keel on väga huvitav uurimisteema, sest võimalikke teemasid, mida keeles saab käsitleda ja uurida, on uskumatult palju. See on peamiselt tingitud erinevatest positsioonidest, kust keelt ja selle erinevaid aspekte saab vaadelda. Keelt saab vaadelda näiteks keeleõppe peensuste, tunnuste, kontseptsioonide mitmekesisusest ja sellest, kui kiiresti keel võib muutuda, eriti globaliseerumise ja erinevate kultuuride vastastikmõju perioodil.

Släng omandab kiiresti uusi ja kaotab vanu sõnu, tuginedes nende populaarsuse suurenemisele või kaotamisele, mis võib juhtuda väga kiiresti ja isegi mõne aasta jooksul. Vene keel pole erand, kuid vene keel Eestis on eriti huvitav, sest kooselu teise keelega mõjutab mõlema keele sõnavara. Meie, grupp Tallinna Ülikooli üliõpilasi, otsustasime uurida vene keelt kõnelevate noorte slängi Eestis.

See projekt on seotud ELU projektiga, mis oli pühendatud vene keele uurimisele Eestis. Meie rühm otsustas uurida slängi Tallinna, Paldiski ja Sillamäe vene koolides. Selle projekti eesmärk oli välja selgitada konkreetsete slängismide kasutussagedus tänapäeva teismeliste seas, otsida uusi sõnu, määrata nende tähendus ja täiendada juba olemasolevat sõnastikku “Vene keel Eestis”.

Selle töö tegemiseks koostasime venekeelse küsimustiku, millele lõpuks vastas 195 õpilast, nendest 133 olid gümnaasiumiõpilased ning 63 põhikooliõpilast. Küsitlus koosnes 20 sõnast, millest igaüht tuli hinnata isikliku kasutamise sageduse järgi.

7.-9. ja 10.-12. klassi õpilased kasutavad kõige sagedamini sõnu: 

 • “эколь” - e-kool,
 • “видос” - video,
 • “рофл” - nalja tegemine kellegi või millegi üle, lõbutsemine.

Inglise keeles:

 • Rolling On the Floor Laughing - naermine põrandal pikali”,
 • “шарить” - mõistma, millestki aru saama
 • “валик” - valikaine.

Vastajad pakkusid ka ise slängisõnu, millest olid populaarsemad:

 • “кринж” - midagi õelat ja vastikut, mis paneb sind vastikustundest värisema,
 • “треш” - hirm, õud,
 • “краш” - sümpaatiaobjekt, ​​​​​​​
 • “вайб”  - emotsionaalne seisund, mis tuleneb suhtlemisest kellegagi, kokkupuutest millegagi; atmosfäär, meeleolu, mille koht tekitab,
 • “лол” - kasutatakse sotsiaalvõrgustikes naeru väljendamiseks.

​​​​​​​​​​​​​​Inglise keeles:

 • cringe” - kripeldama,
 • crush” - purustama,
 • “crush on you” - sinusse armuma”,
 • vibe - meeleolu”
 • laughing out loud” - kõva häälega naerdes.

Hüpotees, et noored kasutavad slängis valdavalt inglise keelest tulnud sõnu, kinnitust ei leidnud. Släng oli mõjutatud meid ümbritsevast keskkonnast, kus me kuuleme tänapäeval sageli kolme keelt.

Meie projekt tekitas palju elevust ja selgus, et soovitakse lugeda ka meie tulemustest. Lisaks pakkus meie projekt huvi ka Tallinna Vene muuseumis, kus tegeleti samuti sõnakorjega elanike seas.