Uudised

Valmis digitaalne kaart Soome jälgedest Tallinnas

Kaart

Soome-Eesti suhete ajalugu ulatub sajandite taha. Mitmed nii Soome kui ka Eesti jaoks väljapaistvad inimesed on külastanud Tallinna, elanud ja töötanud Eesti pealinnas. Aga ka tavasoomlastega ja Soomega laiemalt on vajutanud Eestimaa pealinna linnaruumi omad „jäljed“.

 Paraku on töö selliste sidemete kaardistamises olnud lubamatult tagasihoidlik, mistõttu mullu sügisel alustas Tallinna Ülikooli tudengite rühm ELU projekti raames Soomega seotud objektide kaardistamist pealinnas. 

Soome Instituudil ja Fenno-Ugrial oli olemas esialgne nimekiri objektidest, millede kohta võiks rohkem teavet uurida ja koguda. Iga objekti kohta sai otsitud üks võimalikult representatiivne ja ajalooline foto ning selle juurde sai koostatud lühikirjeldus, et miks on just see objekt Eesti-Soome suhete vaatenurgast esiletoomist väärt. Kaardile kanti lingid, mis juhatab kaardilugeja edasi juhul, kui ta soovib konkreetse objekti kohta rohkem infot.    

Niiviisi saigi loodud Google Mapsi kaardirakenduse toel kaart, kuhu Soome-Eesti ajalooliste sidemetega seotud objektid kõigile huvilistele ära märgiti. 

Käesolev projekt ja kaart on oluline nii Soome Instituudile, kes on huvitatud Eesti ja Soome vaheliste suhete ajaloo talletamisest ja säilitamisest, kuid ka arendamisest, sest suhted on ajas elavad, pidevas muutumises. Sellise kaardi koostamine aitab eelmainitule kaasa läbi selle, et Soomega seonduvast huvitatutel on silme ees kõik olulisemad objektid Tallinnas ja neil on võimalik omal käel antud teemavaldkonda edasi uurida. Sellist põhjalikku kaarti ei ole varem koostatud. Kaart on vajalik ka MTÜ Fenno-Ugria Asutusele, kes tegeleb soome-ugri rahvaste kultuuripärandi hoidmise ja arendamisega. Soome jäljed Tallinnas on ju ühe soome-ugri rahva jäljed teise soome-ugri rahva pealinnas. Ajalugu nõuab, et temaga tegeletakse. teda talletatakse, säilitatakse ja järjepanu kasutatakse. Niiviisi püsib ta elus ja on osa meist. Loodud digitaalne kaart kannab just seda eesmärki, kus tükike Eesti-Soome suhete ajalugu viiakse ja talletatakse internetiavarustesse. Just nooremad inimesed on väga ilmavõrgulembesed, mistõttu mainitud lahendus toob neile lähemale selle, mida ise ei adunud otsida või mida oleks muidu varem tulnud minna raamatukogudesse või arhiividesse otsima. Seda kaarti saavad kasutada ka näiteks soome keele õpetajad, kuna kultuuri ja ajaloo tundmine käib ühe keele õppega käsikäes.    

Kuigi projektimeeskond tegi ära suure töö, leiab Soome jälgi Tallinnas kindlasti veel küllaga. Tarvitseb üksnes süvitsi minna, kui esile kerkivad järgmised jäljed. 

Seega, ühelt poolt saab seda kaarti täiendada, teiselt poolt edasi arendada näiteks teistesse Eesti paikadesse. Samuti võivad sellest kaardist eeskuju võtta ka need inimesed, kes sooviksid uurida mõne teise riigi või rahvuse ajaloolist seost Tallinnaga. 

Kaardiga on võimalik tutvuda siin: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1BjkWCYZ3Ny7_aOKR47zJY5adJ4xepYM&ll=59.375427100000024%2C24.718340999999977&z=11