Uudised

Saku ja Kiili päevakeskuste eakad aitasid luua e-õpivahendit „Meedianutikad eakad“

Elu projekt

2022. aasta sügissemestril Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid lõimiv uuendus) projekti „Meediapädevuse e-õpivahendite loomine Vol.2” raames valmis meedia- ja digipädevuse e-õpivahend „Meedianutikad eakad“.

Meediapädevus on oluline oskus, mis aitab teadlikult ja kriitiliselt hinnata meieni jõudvat infot ning vahet tegema, kas see info on õige või vale.

Projekti eesmärgiks oli luua ja testida meediapädevuse õpetamise kaasaegseid lahendusi, kasutades selleksdigikeskkonda koolitusmaterjalide loomiseks mõeldud tarkvaralahendust H5P, ning mis võimaldab luua erinevat tüüpi interaktiivseid ülesandeid. 

Eakatele mõeldud õpivahendi jaoks valiti branching scenario(hargnemisstsenaarium), mis võimaldab luua teekonda kasutaja vastuste põhjal suunates teda erinevatele radadele.

E-õpivahendi loomisel olid abiks Saku ja Kiili Päevakeskused, kus käidi eakatega enne õpivahendi loomist vestlemas ning  hiljem juba õpivahendit testimas. 

Esialgu tunti huvi, kui paljud eakad digivahenditega kokku puutuvad ja milliseid tegevusi nad veebis teevad. Saadud info põhjal hakati looma õpivahendit, mille käigus otsiti sobivaid näiteid meedias levinud valeinfo kohta ning e-postkastidesse saabunud petukirjade kohta. Kursust illustreerivad videod, kuhu on lisatud küsimusi, mille abil saab kuuldut ja nähtut kinnistada.

E-õpivahendi valmides käidi kasutajatesti tegemas kõigepealt Kiili päevakeskuses, kus testijad andsid head tagasisidet muutmist vajavate osade kohta ning Saku päevakeskuses tehti test juba sisseviidud parandustega. Saku testija hinnangul e-õpivahendi kasutamine keeruline ei olnud ning ta arvas, et selliseid e-õpivahendeid on eakatele vajalikud küll.

E-õpivahend „Meedianutikad eakad“ on leitav Tallinna Ülikooli õppevara lehelt https://oppevara.tlu.ee/node/74

Kõikide „Meediapädevuse e-õpivahendite loomine. Vol.2“ projekti käigus valminud töödega saab tutvuda portfoolios https://sites.google.com/view/meediapadevus/avaleht