Intervjuud

Reklaami ja suhtekorralduse erialal õppimisest tudeng Siimuga

Siim Kokkota on reklaami ja suhtekorralduse eriala tudeng, kes peab oluliseks laia silmaringi, ühiskonna protsessidest arusaamist ja erialastest võimalustest kinnihaaramist. Ta naudib uudiste jälgimist, mida ta peab reklaamis töötavate inimeste jaoks lausa hügieeni osaks.

Siim Kokkota

 “Äge on see, et meil on BFMis pigem väike kursus – koos on 15 reklaami ja 15 suhtekorralduse eriala tudengit, seega saab kõigiga lähedaseks,” tõi Siim üheks oluliseimaks aspektiks ülikoolielu juures välja. See lisab tudengielusse olulise väärtuse ja samuti on kolmekümne inimesega koos lihtne kooliväliseid tegevusi korraldada. Kui aga rääkida õppimisest, siis on siiani Siimule eredaima mulje jätnud Alar Pingi kuvanduse kursus. “Õppisime, kuidas inimesed näevad brändi ja kuidas meie eriala inimestena seda nägemust mõõta ja imagot muuta saame,” selgitas ta.

Müügitöö viis reklaamivaldkonda

Tänase reklaamitudengi juhatas reklaamindusse varajane kogemus müügivaldkonnas. “Olin peale gümnaasiumiõpinguid läinud müügivaldkonda tööle ja sealt edasi tekkis kihk siiski midagi suuremat teha,” selgitas Siim. Müügis on tähtis personaalne kontakt inimestega ning endale seatud eesmärgid, kuid tema jaoks on olulisem siiski soov kõnetada suuremat publikut. “Arvan, et müügitöö baas ja teadmised on täitsa hea koht, kust reklaamivaldkonnas alustada,” avaldas Siim.

Loe edasi!

Eriala koduleht