Lõbusate kaartidega kodupidamisrollid paika

Mängukaardid

Erialasid Lõimima Uuenduse projektina tegid Helin Toom, Celine Saar ja Jelizaveta Jegorova mängukaardid, mille abil panna pereliikmeid mõtlema, kuidas on ülesanded kodus jaotatud.

Teaduslikul tasandil on palju uuritud pereelu erinevaid aspekte ja ka majapidamise ning hoolekoormuse jaotust pereliikmete vahel. Uuringute tulemusena on selgunud ebavõrdne kodutööde ja koormuse jagunemine naiste ning meeste vahel. See omakorda võib viia konfliktideni, madala vaimse heaoluni ning isegi pere lagunemiseni.

Tänapäeval on peale riigi poolt pakutavate sotsiaalsete hüvede vaja murda kivistunud stereotüüpe pereelust.

Eiralasid Lõimiva Uuenduse „Kuidas olla isa ja jääda meheks? Sotsiaalmeedia ja müksamise võimalused isarolli kaasajastamisel“ projekti eesmärk on valgustada kaasava vanemluse positiivseid külgi. Selle projekti raames sai valmis kaardimängude mikroprojekt
 

image 13

Mängukaardid ei ole uudne idee. Analoogsed kaardid on Eesti turul olemas, kuid suunatud rohkem paarisuhetele. Meie kaardimängu eesmärk on kaasata pereellu mehi ja saavutada võrdne vanemlus.

Mikroprojekti tulemusena valmis 124 mängukaarti, mis aitavad paremini jagada igapäevaseid kohustusi ja nende olulisust märgata. Kaartidel on neli erinevat kategooriat: lastega tegelemine, millel kirjeldatakse erinevaid laste kasvatamisega seotud tegevusi (laste päevasündmuste kohta küsimine, käitumisreeglite selgitamine jm); vaba aeg, mis on seotud vaba aja sisustamisega (sünnipäevakinkide mõtlemine, vaba aja planeerimine); majapidamine/kodu (nädalamenüü planeerimine, koristamine jm); reflekteerivad küsimused, mille eesmärgiks on panna mängijaid mõtlema ja arutlema erinevate kohustuste, nende jagamise ja kujunenud mustrite üle.