Küsitlus isade lapsehoolduspuhkusele jäämise kohta

Isapuhkus

ELU projekti “Kuidas olla isa ja jääda meheks?” raames koostasid tudengid küsimustiku, mille  eesmärgiks on saada ülevaade elanike suhtumisest vanemapuhkusesse.

Selleks, et isade ja emade roll pere- ja tööelus oleks võrdsem, on isadele seadusega antud võimalus jääda lapsehoolduspuhkusele. Paraku erinevate riikide kogemused näitavad, et isad kasutavad seda võimalust pigem vähe, kuigi puhkuse kasutamine aitab kaasa lapse eest hoolitsemisele ning vähendab soolist ebavõrdsust. Tallinna Ülikooli ELU õppeaine projekti raames lõime küsimustiku, et selgitada välja inimeste üldine suhtumine, hoiakuid, väärtused ja kogemused seoses isade lapsehoolduspuhkusele jäämisega.

Eestis avaldati viimane selle teemaline uuring 2007. aastal. Lapsehoolduspuhkusele jäänud isade arv on aga viimastel aastatel kordades kasvanud ning teadmine hoiakute ja väärtuste hetkeolukorrast ei ole selge. Lisaks objektiivse pildi saamisele, soovime küsimustikuga nii tööandjaid, mehi, isasid, naisi kui ka emasid panna antud teemal rohkem mõtlema ja arutlema.

Küsitlusega saame avardada pilti isade koju jäämise kasudest isadele, peredele, ettevõtetele ja ühiskonnale laiemalt. Nii suudame ehk rohkem isasid kutsuda kasutama lapsehoolduspuhkust kui lapse ellu suurt positiivset väärtust lisavast võimalust ja pikemas perspektiivis muuta laste kasvatamisega seotud rollid võrdsemalt jagatumaks.

Oleksime väga tänulikud kui leiaksite aega, et panustada meie projekti õnnestumisele, vastates anonüümsele küsimustikule. https://forms.gle/oB595pEwAmTRjHNa6