07.07.2021

Käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala diplomitööde virtuaalnäitus

tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekavas on rõhuasetus inimkesksel disainil, mille lähtekohaks on kasutajate vajaduste mõistmine ja loov probleemilahendamine. Õppekava oluliseks osaks on praktilised tootearendusprojektid koostöös erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega. Eriala 9.lennu diplomitööd on ühendanud endas traditsioonilised ja kaasaegsed tehnoloogiad, keskkonnasäästliku mõttelaadi ning jätkusuutliku tootearenduse.

Diplomitöö raames viisid tudengid läbi põhjalikud disainiuuringud, nende terviktekstidega on võimalik tutvuda ETERAs